1. مریم امیرکانیان , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی , راهبرد فرهنگ , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۸۳-۲۱۱
 2. فاطمه غلامی بورنگ , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۷۶-۹۱
 3. مریم فراست , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 4. عبدالمجید دهقان , بهروز مهرام , مرتضی کرمی , ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۷۸-۱۰۰
 5. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰-۴۰
 6. محسن حیدرزاده , بهروز مهرام , حسین کارشکی , نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۰-۶۸
 7. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۰-۶۱
 8. علی اکبر ناجی میدانی , وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , بهروز مهرام , تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان , اقتصاد اسلامی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۴۴
 9. احمد رجبی باغدار , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۱-۹۴
 10. وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , بهروز مهرام , نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۵-۷۰
 11. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۷-۱۱۳
 12. سکینه محبی امین , بهروز مهرام , جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷-۷۸
 13. حسین کارشکی , شهناز احمدی , بهروز مهرام , پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی , راهبردهای شناختی در یادگیری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 14. اصغر ابراهیمی هرستانی , بهروز مهرام , محمدجواد لیاقتدار , واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۶-۴۰
 15. سکینه نظری , پروین سالاری , سید رضا مظلوم , بهروز مهرام , بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان , سلامت جامعه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۹
 16. ملیحه رجائی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بهروز مهرام , بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۳۸
 17. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۷-۱۱۳
 18. مریم کبیریان , زهرا عابدیان , سیدرضا مظلوم , بهروز مهرام , مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸-۱۵
 19. هادی حسین خانی , مسعود جان بزرگی , بهروز مهرام , بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی , روان شناسی و دین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۱-۴۶
 20. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن , تعلیم و تربیت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۵-۶۱
 21. محمد اکبری بورنگ , بهروز مهرام , تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی , پژوهش های روانشناختی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۲-۵۹
 22. مجید معینی زاده , سیدمحمود طباطبائی , بهروز مهرام , رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۶۹-۸۰
 23. علی برائی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۱۰
 24. معصومه افشاری , بهروز مهرام , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون , سیاست علم و فناوری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۹-۶۶
 25. انسی کرامتی , بهروز مهرام , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهر محمدی , بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۵-۱۰۹
 26. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۳-۸۲
 27. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶-۳۷
 28. زهرا حسین پناه طرقی , محمود سعیدی رضوانی , بهروز مهرام , جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) , پژوهش های برنامه درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۳-۱۰۰
 29. مجید معینی زاده , بهروز مهرام , سیدمحمود طباطبائی , رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد , روانشناسی نظامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۷-۴۸
 30. محمد مجلی , بهروز مهرام , بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری , آموزش پرستاری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶-۴۱
 31. بهروز مهرام , مریم وحیدی , حسین نامدار ارشتناب , لاله حسینی شهیدی , محمد مجلی , میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها , آموزش پرستاری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۲۹-۳۵
 32. علی مهدوی شکیب , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو , رهبری و مدیریت آموزشی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 33. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۱۷
 34. عاطفه اطهری علاف , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان , آموزش عالی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۴۴
 35. مرضیه دشتی رحمت آبادی , بهروز مهرام , منیره دشتی رحمت آبادی , ناصر شعیبی , بررسی میزان توجه به موضوع های مختلف پزشکی در مجله های علمی - پژوهشی علوم پزشکی کشور , دانشگاه علوم پزشکی قزوین , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 36. پروانه کاظمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , بهروز مهرام , بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۱-۸۷
 37. سمانه غفوری , حسین حسن آبادی , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۲۳-۱۳۳
 38. عفت توانایی شاهرودی , بهروز مهرام , بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۲۳-۴۰
 39. انسی کرامتی , بهروز مهرام , واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۲۳
 40. محمدسعید عبدخدائی , بهروز مهرام , زهرا ایزانلو , بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۴۵-۵۵
 41. صدیقه کاظمی , بهروز مهرام , تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۴۷
 42. رضا صابری , بهروز مهرام , جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۱-۸۲
 43. صدیقه کاظمی , بهروز مهرام , کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 44. مریم فلاح رضوی , بهروز مهرام , مجتبی بذرافشان مقدم , جواد صالحی فدردی , تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس , تعلیم و تربیت , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۰
 45. منوچهر مهرام , بهروز مهرام , هاشم علیجانی , بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین , دانشگاه علوم پزشکی قزوین , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۴-۶۱
 46. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۵۳
 47. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام , بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۷۹-۲۹۶
 48. بهروز مهرام , عفت توانایی شاهرودی , تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۰۹-۱۱۸
 49. بهروز مهرام , مرضیه دشتی , تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , مدیریت سلامت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۷-۱۶
 50. بهروز مهرام , محمدحسن فرخ زاده , واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی , مطالعات روان شناسی تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۳
 51. منوچهر مهرام , بهروز مهرام , سید نورالدین موسوی نسب , مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی , گام های توسعه در آموزش پزشکی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۷۱-۷۹
 52. بهروز مهرام , محمد حسین فرخ زاده , ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) , پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۲-۹
 53. مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۳۹-۵۶
 54. فاطمه ثابت , حسینعلی کوهستانی , بهروز مهرام , بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۹-۴۱
 55. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۱-۳۰
 56. هدی لقابرازنده , علی صاحبی , سیدامیر امین یزدی , بهروز مهرام , رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی , روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱۹-۳۳۱
 57. بهروز مهرام , پرویز ساکتی , اکبر مسعودی , محمود مهر محمدی , نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۳-۲۹
 58. اعظم نوفرستی , سیدمحمود طباطبائی , بهروز مهرام , بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۱۵-۱۳۸
 59. بهروز مهرام , پرویز ساکتی , حسین لطف آبادی , بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۶۵-۸۰
 60. بهروز مهرام , یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۵/۱۱